Jak się buduje dzisiaj CIVITAS MUNDI


Wyrażenie Civitas Mundi używane jest przez św. Augustyna jako nazwa dla Państwa Światowego, które świadomie przeciwstawia się Civitas Dei, czyli Państwu Bożemu, o którym wiele i często mówi Biblia, a więc Państwu, które szanuje moralność daną przez Boga i służy Bogu. W czasach życia na ziemi Chrystusa Pana ta Civitas Mundi utożsamiała się w Ziemi świętej z Synagogą i, oczywiście, ze wszystkimi państwami owych czasów. Z nastaniem Chrześcijaństwa Civitas Dei staje się ideałem dla chrześcijan wszystkich krajów, a jest zwalczana przez wrogów Chrześcijaństwa aż do czasów Rewolucji francuskiej w formie konspiracyjnej i tajnej przez różne "stowarzyszenia", a głównie przez Masonerię. Od czasów zaś Rewolucji francuskiej Civitas Mundi opanowuje stopniowo prawie wszystkie kraje zwalczając Chrześcijeństwo i jego moralność głównie przez laicyzm, zeświecczenie wszystkich instytucji, poczynając od małżeństwa, legalizując rozwody i zabijanie nienarodzonych, szerząc religijne kulty pogańskie, a przede wszystkim dążąc do ustanowienia Jednego Państwa Światowego. Pod koniec XIX wieku jedna z organizacji zajmujących się tym programem, a nazywająca się "Skull and Bones" (do której należy dzisiejszy prezydent USA George Bush) planuje trzy wojny światowe, aby doprowadzić do Jednego Państwa Światowego. Dwie z nich już zostały urzeczywistnione, dzięki czemu doszło się do systemu bilateralnego (bipolarnego), czyli dwóch imperiów, którym zostały podporządkowane mniej lub więcej wszystkie państwa "niepodległe", a trzecia wojna światowa była przewidziana do sprowadzenia tych dwóch do Jednego Państwa Światowego. Ale to planowanie zostało ustalone na koniec XIX wieku, kiedy jeszcze nie było bomby atomowej. Od czasu jej wynalezienia i wyprodukowania być może podjęto decyzję osiągnięcia owych celów bez wojny, posługując się układami, dyplomacją, a głównie interwencją gospodarczo-finansową. Według senatora republikańskiego USA Jesse Helms (zob. "U.S.-USSR merger mania", opublikowane w "The South African Observer", April 1989, s. 15), głównymi instytucjami i organizacjami, które pracują nad zaprowadzeniem Jednego Państwa Światowego, a więc "New Word Order", a które J. Helms nazywa "Światowym Gułagiem", są: Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, Triateral

Commision, Darmouth Conference, Aspen Institute of Humanistic Studies, Atlantic Institute, Bilderberg Group itd. Główne z tych instytucji są amerykańskie, a nie europejskie, ale wszystkie one mają potężne wpływy w Związku Radzieckim, gdyż ich "patroni", czyli banki międzynarodowe z Wall Street i z "120 Broadway", ci finansowali Rewolucję bolszewicką, mają potężne wpływy w Związku Radzieckim, w Chinach, w Japonii itd. od bardzo dawna i to oni finansowali obie wojny światowe (robiąc na nich kolosalne interesy finansowe), a obecnie finansują pokojową realizację Jednego Państwa Światowego. To dzięki nim doszło do zasadniczych zmian w Rosji: pierestrojka i jej głowny realizator Gorbaczow to część owego wielkiego programu "Skull and Bones".

Przypomnijmy, że w roku 1979 uciekł z Rosji jeden z poważnych agentów KGB, który pod pseudonimem Anatoly Solitsyne wydał książkę "New lies for old", 1981, która natychmiast została wyśmiana przez "marx-media", ale to co w niej czytamy całkowicie się sprawdza, a więc, że w Rosji zajdą wielkie zmiany, przeprowadzone przez KGB, a także w innych krajach satelickich; że partia komunistyczna w Polsce zostanie zastąpiona przez ekipę ludzi bliskich "Solidarności"; że w Czechosłowacji powróci Dubczek; że w Niemczech zostanie zburzony mur berliński i że dojdzie do zjednoczenia obu państw niemieckich; że Sowiety wycofają się z Afganistanu; że dojdzie do stopniowego zniesienia Paktu Warszawskiego i NATO; że ekonomia w Rosji i w krajach satelickich zostanie wyzwolona spod kontroli partii komunistycznej i częściowo przejdzie na model gospodarki rynkowej itd. Wszystko to się sprawdza.

Co więcej już w roku 1973 zaczynają się instalować w Moskwie ważniejsze banki światowe, a więc "Chase Manhattan Bank", "First National Bank", "Deutsche Bank", "Barclays Bank", "Bancomitalia", "Banco di Roma", itd. W słynnej konferencji w Davos, w lutym 1971 bierze udział Bykow, obecny vice-minister Gorbaczowa, a ostatnio i kraje europejskie dostarczają wielomiliardową pomoc Sowietom, także i na zbrojenia. Tak to Związek Radziecki jeszcze raz ratuje się dzięki pomocy, jaką otrzymuje od banków amerykańskich i europejskich.

A skoro chodzi tutaj o Civitas Mundi nie może brakować także i wysiłku, aby wyrugować całkowicie Chrześcijaństwo, a więc zaprowadzić kult religii pogańskiej czyli New Age (Nowa Epoka). Jako argumentu używa się astrologii: Chrześcijaństwo było dobre w okresie Piscis (Ryb), ale ludzkość wchodzi obecnie w okres Akwarium (Wodnika), czyli religii New Age, która jest religią Civitas Mundi, czyli New World Order, która to religia opanowała już znaczną część USA, a teraz opanowuje Związek Radziecki; w USA wydaje się każdego roku ponad tysiąc milionów dolarów na propagandę New Age i podobną sumę przewiduje się dla propagandy w Rosji i w krajach satelickich. Caveant consules !


Santiago, 8 grudnia 1990 r. Ks. Michał Poradowski


9 stycznia 1991 r. w programie III PR, w magazynie "Powiększenie" pozytywnie przedstawiono New Age. Wystąpił m. in. rzecznik tego ruchu Bolesław Rok, a prezenter programu Marek Niedźwiecki podał, że utrzymuje kontakt z ośrodkiem propagującym muzykę New Age.


Korespondencję prosimy kierować pod adres Prezesa Ruchu Narodowego
Mariusza Urbana: ul. Parkowa 22/2A, 81-726 Sopot.

Wydawnictwo Ruchu Narodowego, styczeń 1991 r.Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl