Relacja Jerzego Kołodzińskiego dotyczącą Tajnej Organizacji im. Bohaterskich Przywódców Polski Przedwrześniowej w latach 1965-1967

(w rozmowie telefonicznej z Mariuszem Urbanem w dniu 10 grudnia 2005 r.)


Czy pamiętasz, byliśmy
(1) jeszcze dziećmi, mieliśmy 14 lat(2) kiedy założyliśmy Tajną Organizację im. Bohaterskich Przywódców Polski Przedwrześniowej(3). Ten tytuł wymyśliłeś Ty. Posługiwaliśmy się jednak głównie skrótem: TOIBPPP. Mieliśmy schowek w Lasach Oliwskich. Pamiętam miejsce: 4 mile od Oliwy, drogą oliwską asfaltową, w lewo leśną drogą, rzeczka i mostek, przed mostkiem w lewo i w las; i tam pod drzewem w dziupli były złożone dokumenty.


Komentarz Mariusza Urbana:

Działalność organizacji zanikła w 1967 r. na skutek braku naboru nowych członków i braku aktywności Zdzisława Zakrzewskiego(4). W następnych latach w Budowlance działalność polityczna Mariusza Urbana i Jerzego Kołodzińskiego była i indywidualna i zespołowa, sporadycznie z innymi osobami, ale bez nazwy własnej. O późniejszej działalności J. Kołodzińskiego vide Relacje Mariusza Urbana na temat formowania się opozycji politycznej na Wybrzeżu w latach 1971-1973... pod linkiem http://www.RuchNarodowy.pl/MU_001.html.


1 Mariusz Urban z Sopotu, Jerzy Kołodziński z Oliwy (Gdańsk) i Zdzisław Zakrzewski z Jelitkowa (Gdańsk).

2 Było to, gdy chodziliśmy do klasy IB Technikum Budowlanego PSB w Gdańsku Wrzeszczu. Najpewniej na początku października 1965 r.

3 Pierwsze zebranie organizacyjne miało miejsce u J. Kołodzińskiego w małym pokoju za gabinetem, w mieszkaniu numer 2 na I piętrze budynku numer 5 przy ulicy Hołdu Pruskiego w Gdańsku Oliwie.

4 Utrzymano kontakt koleżeński. Kilkanaście lat później Andrzej Zakrzewski - młodszy brat Z. Zakrzewskiego - został sympatykiem Niezależnej Grupy Politycznej, a następnie Ruchu Narodowego. Jako osoba zaufana a zewnętrzna, w 1982 r. uczestniczył w akcji wywiezienia z Trójmiasta drukarni NGP.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl