List otwarty inteligencji polskiej w USA do IPN,
USA 10 VII 2002


Prokuratorski raport Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Jedwabnego został powitany z mieszanymi uczuciami w Polsce i na świecie. Jedni odebrali to jako potwierdzenie winy Polaków za Holocaust w ogóle, a za masakrę w Jedwabnem w szczególności. Inni odebrali to jako kolejne kalumnie skierowane przeciwko Polsce i Polakom.

Tymczasem warto podkreślić, ze prokuratorski raport IPN na pewno nie był ostatecznym imprimatur w sprawie Jedwabnego. Takiego zadania nie mógł mięć przecież prowadzący śledztwo prokurator Radosław J. Ignatiew.

 1. Raport IPN to AKT OSKARŻENIA. Prokuratorzy zawsze wybierają najbardziej czarny scenariusz. Przecież chodzi im o to głównie aby postawić zarzuty oskarżonym. Nie należy tego mylić z obiektywną analizą naukową.
 2. W ramach tego czarnego scenariusza prokurator ustalił co następuje:
  1. Masakra w Jedwabnem to nie był miejscowy spontaniczny pogrom.
  2. Inspiratorami pogromu byli Niemcy.
  3. Nie "społeczeństwo" (czy też "jedna połowa miasteczka") brało udział w masakrze a ok. 40 osób.
  4. Ofiar żydowskich było ok. 300 osób a nie 1600.
  5. Tylko ekshumacja pozwoli nam ustalić ile było ofiar i jak ci ludzie naprawdę zginęli.
 3. Niestety są pewne problemy z raportem IPN i kluczowe braki:
  1. Nie dostatecznie podkreślono, że mamy do czynienia JEDYNIE z czarnym scenariuszem prokuratorskim, a nie ze wszechstronnym opracowaniem komisji ekspertów: biegłych sądowych, antropologów, pirotechników, oraz historyków.
  2. Nie wystarczająco uwypuklono, ze w Jedwabnem nie było ekshumacji, a jedynie częściowe badania miejsca zbrodni. Nie można więc z całą pewnością ustalić liczby ofiar ani sposobu ich śmierci.
  3. Nie podkreślono wystarczająco, ze zbrodniarze oddzielili od reszty i osobno zamordowali silnych mężczyzn i przywódców społeczności żydowskiej. Wzmacnia to tezę o braku spontaniczności i planowym charakterze mordu.
  4. Nie ustalono właściwie żadnych faktów dotyczących wydarzeń w stodole, oprócz stwierdzenia faktu śmierci jedwabinskich Żydów w tym miejscu.
  5. Nie uzyskano opinii pirotechnicznych ekspertów na temat możliwości (czy jej braku) spalenia kilkuset osób za pomocą "8 litrów nafty," jak również nie ustalono źródła materiału palnego użytego do mordu.
  6. Nie zastosowano tej samej miary do wiarogodności świadków zeznających o obecności Niemców, którą zastosowano do świadków zeznających, że Niemców nie było.
  7. Założono, że jedynie dokumenty z tamtego okresu mogą dobitnie udowodnić obecność Niemców przy stodole. Odrzucono więc zeznania świadków mówiące o obecności Niemców. Wobec rozkazów aby akcje antyżydowskie przeprowadzić potajemnie i żeby wyglądało tak jakby były one dokonane "rękoma lokalnej ludności" zakładanie, że jedynie niemieckie dokumenty mogą potwierdzić rolę Niemców jest kardynalnym błędem metodologicznym.
  8. Nie założono, że jedynie dokumenty z tamtego okresu mogą dobitnie udowodnić obecność Polaków przy stodole. Przyjęto więc zeznania świadków mówiące o sprawstwie Polaków.
  9. W rzeczywistości nie ma dokumentów potwierdzających albo zaprzeczających obecność kogokolwiek przy stodole. Dostępne dokumenty po prostu nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić co dokładnie stało się w Jedwabnem 10 lipca 1941 r., szczególnie jeśli chodzi o moment mordu.
  10. Nie zawsze trzymano się logiki. Na przykład, jeśli ustalono w raporcie, że Niemcy przybyli do Jedwabnego aby dopilnować wygnanie Żydów na rynek, logika dyktuje, że dopilnowali też CELU tej całej akcji, tj. spalenie Żydów w stodole. Dlatego dziwi, że obok inspiracji niemieckiej, raport prokuratorski IPN nie wspomina też o kierownictwie niemieckim zbrodni.
 4. Mimo niedociągnięć i mankamentów najbardziej czarny scenariusz zaprezentowany w prokuratorskim raporcie IPN JEDNOZNACZNIE OBALA główne tezy J. T. Grossa podane w książce Sąsiedzi o rzekomej spontaniczności mordu przez "polskie społeczeństwo" na 1,600 żydowskich sąsiadach bez niemieckiej inspiracji.


Teresa Berezowska, nauczyciel, 416-499-8545
Wojciech Białasiewicz, dr. historyk, (773) 763 3343
Wiesław Binienda, profesor inżynierii, (330) 666 7251
Jadwiga Chęcińska, inżynier informatyk, (602) 375 9035
Stanisław Chęciński, dr. inżynier informatyk, (602) 375 9035
Piotr Chełkowski, profesor historii Bliskiego Wschodu, (212) 982 9894
Marek Jan Chodakiewicz, profesor historii, (434) 296 3593
Janusz Chodkowski, inżynier, (734) 675-5415
Kazimierz Cimoszko (734) 971 3314
Krzysztof Cios, profesor matematyki, (303) 556 6314
Ryszard Ciskowski, RCISK@cs.com
John Dombrowsi, writer, editor, Washington, D. C.
Kamil Dziewanowski, profesor historii, (414) 964 8444
Stanisław Garstka, chirurg, (909) 683 2098
Aleksander Gella, profesor socjologii, (716) 833 9479
Lech A. Halko, dipl. aren., 416-431-5124
Zbigniew Haszlakiewicz, inżynier architekt, (941) 924 0899
Andrzej Hempel, inżynier, (610) 678 0496
Zdzisław Jurek, lekarz, (734) 283-7214
Jan Moor-Jankowski, profesor medycyny sadowej, (212) 213 2525
Dorota Kamińska, psycholog, (262) 594 8989
Marek Kamiński, lekarz, (262) 594 8989
Juliusz Kirejczyk, inżynier, (905) 895-2420
Iwona Kirejczyk, nauczyciel, (905) 895-2420
Andrzej Kumor, redaktor, kumor@rogers.com
Jan Komski, artysta malarz, (703) 525 9154
Zofia Korbońska, Washington, DC
Zdzisław Kryński, lekarz, 416-979-3443
Franciszek Lachowicz, profesor polonistyki, (203) 372 5139
Edmund Lewandowski, inżynier, www.poloniasf.org
George Levosinski, george7421120@cs.com
Edmund Lewandowski, inżynier, (650) 349 5079
Jan M. Lorys, Dyrektor Museum Polskiego w Am., (773) 384 3352
Zofia Laszewska, lekarz, (401) 949 2334
Anna Madura, lekarz, (941) 751 6646
Andrzej Madura, inżynier, (9410 751 6646
Anna Mazurkiewicz, Service Director, 905-206-0003
Oskar Michejda, dr. inżynier, (941) 921 3445
Frank Milewski, radca finansowy, (516) 352 7125
Irena Mirecka, (703) 241 1149
Tadeusz Mirecki, informatyk, (703) 241 1149
Stanisław Mostwin, (410) 321 1099
Ks. Prałat dr. Roman Nir, (248) 683 0411
Janina Palmowska, (941) 492 6390
Antoni Palmowski, inżynier, (941) 492 6390
Jerzy Petryniak, lekarz biochemik, (734) 663-9461
Donald Pietruk, konsultant, (586) 977 1728
Teresa Pietruk, lekarz, dpietruk@earthlink.net
Marta Podhorecka, (941) 925 2304
Edward Podhorecki, podpułkownik dipl., (941) 925 2304
Magdalena Pogonowska, lekarz radiolog, (941) 957 1888
Iwo Cyprian Pogonowski, pisarz, (941) 365 4773
Władysław Poncet, radio-dziennikarz, (941) 485 2808
Janusz Przemieniecki, profesor inżynierii, (941) 497 6975
John Radziłowski, profesor historii, jradzilow@aol.com
Wojciech Roszkowski, profesor historii, wr3s@virginia.edu
Władysław Socha, profesor medycyny sadowej, (845) 353 0946
Maria Szonert Binienda, radca prawny, (330) 666 7251
Witold Sokolski, inżynier, 416-767-2044
Peter Stachura, profesor historii, University of Stirling,
        Scotland, p. d. stachura@stir.ac.uk
Lech Jerzy Świerbutowicz, lekarz anestezjolog, (212) 923 8560
Wacław Szybalski, profesor onkologii, szybalski@oncology.wis.edu
Andrzej Targowski, profesor informatyki, (616) 387-5406
Ryszard Tyndorf, prawnik, rtyndorf@cogeco.ca
Monika Wagner, profesor historii literatury i cywilizacji, (941) 378 4770
Wienczysław Wagner, profesor prawa, (941) 377 9777
Mariusz Wesołowski, historyk sztuki, shamshir@shaw.ca
Tadeusz Witkowski, (734) 761-3394
Aldona Wos, lekarz, (336) 286 0842
Wanda Wos, handlowiec, (941) 378 0098
Zenon Wos, inżynier, (941) 378 0098
Anna Poraj-Wybranowska, politolog, (514) 482 2796
Zdzisław Zakrzewski, inżynier, (650) 349 0121
Mirosława Zawadzka, inżynier, (248) 650 1017
Andrzej Zawadzki, inżynier, (248) 650 1017
Teodor Zawistowski, profesor socjologii, (941) 625 3186


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl