Informacja Klaudiusza Wesołka


> Message: 1
> Date: Sat, 27 Sep 2003 03:19:44 -0700 (PDT)
> From: Klaudiusz Wesolek kwesolek@yahoo.com
> Subject: prosze o rozpowszechnienie
>
> W czasie swojej krótkiej pracy w administracji
> publicznej, podjąłem próbę walki z korupcją,
> konkretnie z aferami nieruchomościowymi z udziałem
> prominentnych polityków z lewej, ale także i "prawej"
> strony. Jako człowiek uparty, swoją walkę,
> kontynuowałem także po odejściu z administracji,
> między innymi wykonując na budynku Kancelarii Premiera
> napis "Miller mieszka na kradzionym". Zostałem za to
> ukarany grzywną, a ponieważ jej nie zapłaciłem (bo
> byłaby to moim zdaniem uległość wobec aferzystów) ,
> zamieniono mi ją na 20 dni aresztu. No cóż, siedziałem
> już kilka razy za różne swoje akcje. Posiedzę i
> teraz. Mam nadzieję, że tym razem stanę ością w gardle
> temu złodziejskiemu systemowi!
> Nie można spokojnie patrzeć na to co się dzieje w
> naszym kraju. Mówią niektórzy - "korupcja jest na
> całym świecie". To prawda, ale jedynie w niektórych
> krajach przyjmuje ona takie rozmiary jak w
> postkomunistycznej Polsce, której najbardziej
> adekwatną nazwą byłaby "Polska Republika Bananowa".
> Można u nas wręcz postawić znak równości między
> polityką a korupcją. Powoduje to nie tylko polityczną,
> moralną ale w konsekwencji także gospodarczą
> degenerację naszego kraju. Ja nie mam zamiaru patrzeć
> na to obojętnie i nie przestraszy mnie groźba pójścia
> do kryminału!
> Wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość
> naszego kraju, zapraszam do odprowadzenia mnie do
> aresztu w dniu 13 października o godz. 13.00 sprzed
> gmachu gdańskiego sądu, ul. Nowe Ogrody 30.
>
> Klaudiusz Wesołek


Klaudiusz Wesołek uwięziony

Wyznaczony Klaudiuszowi Wesołkowi termin odbycia kary - dodatkową represją

List Klaudiusza Wesołka z więzienia

Klaudiusz Wesołek zwolniony

Refleksje powięzienne Klaudiusza Wesołka


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl