List Klaudiusza Wesołka z więzienia


Pan Klaudiusz Wesołek został przeniesiony z Aresztu Śledczego w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12 do Zakładu Karnego w Gdańsku Przeróbce przy ulicy Siennickiej 23.

Publikujemy refleksje więzienne pana Klaudiusza Wesołka, datowane jeszcze na Kurkowej w dniu 19 października 2003 r. W szeregu sprawach mamy zdanie odmienne od Autora (na przykład JOW, vide: Analiza krytyczna Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW)
http://www.RuchNarodowy.pl/jow.html). Tekst zamieszczamy jako świadectwo więźnia politycznego.


Klaudiusz Wesołek
Areszt Śledczy
Gdańsk, ul. Kurkowa 12

Gdańsk, 19.10.2003


  Drodzy Przyjaciele!

          Przychodzą mi na myśl wielkie słowa Józefa Piłsudskiego (także więźnia aresztu na Kurkowej): "W POLITYCE NIE NALEŻY SIĘ PIERDOLIĆ". W dzisiejszych czasach są one szczególnie aktualne. Nasza postawa wobec tego postkomunistycznego, okrągłostołowego systemu musi być zdecydowana i jednoznaczna. Zamknęła się za mną nie tylko więzienna klapa. Zamknąłem za sobą drzwi tego systemu. Wy także, popierając mnie, stanęliście po tej samej stronie barykady. Trzeba otwarcie wystąpić przeciwko temu złodziejskiemu systemowi i zbudować nowe państwo - prawdziwie suwerenne i przyjazne ludziom. Sprawy, którymi należy się zająć od razu to:
- walka z korupcją połączona z lustracją gospodarczą - rozliczeniem aferzystów
- propagowanie idei Intermarium (Międzymorza), czyli współpracy SUWERENNYCH państw Europy Środkowej jako alternatywy dla UE
- walka o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
- radykalne obniżenie podatków, wprowadzenie podatku linowego
- UWŁASZCZENIE SPOŁECZEŃSTWA.

          W Polsce jest jeszcze wiele spraw do załatwienia, ale moim zdaniem 5 wymienionych spraw jest obecnie najistotniejszych i wokół nich powinniśmy się skupić i twardo o nie walczyć.

  Pozdrawiam
Klaudiusz Wesołek


Informacja Klaudiusza Wesołka

Klaudiusz Wesołek uwięziony

Wyznaczony Klaudiuszowi Wesołkowi termin odbycia kary - dodatkową represją

Klaudiusz Wesołek zwolniony

Refleksje powięzienne Klaudiusza Wesołka


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl