Refleksje powięzienne Klaudiusza Wesołka


Refleksje powięzienne publikujemy na tej samej zasadzie co refleksje więzienne pana Klaudiusza Wesołka.


From: Klaudiusz Wesolek
To: Ruch Narodowy
Sent: Sunday, November 02, 2003 3:12 PM
Subject: REFLEKSJE POWIĘZIENNE


REFLEKSJE POWIĘZIENNE

No i odsiedziałem 20 dni za prawdę o Millerze.
Kryminał dla mnie to nie pierwszyzna a te dwadzieścia
dni to "pryszcz". To sama radość, że można znowu
poświęcić parę tygodni aresztu dla Ojczyzny...wszak
kiedyś wielu oddawało i życie... Ale nie spodziewałem
się, że w roku 2003 przyjdzie mi iść do kryminału za
prawdę o politykach.
Wszystko oczywiście, jak zwykle odbyło się pod
pozorami praworządności. W latach 70tych działaczy
Wolnych Związków Zawodowych, rozrzucających ulotki
karano za "zaśmiecanie miasta". Dzisiaj też ukarano
mnie jakoby tylko za "graficiarstwo" - sędzia
Dyhdalewicz skazała mnie za namalowanie napisu bez
zgody administratora. Sędzia Tomczak spokojnie
zamieniła grzywnę na areszt. Tylko, że ci
"administratorzy", których o zgodę miałbym prosić to
złodziejska mafia, przeciwko której mój napis był
skierowany. Poza tym nikt mi nie zarzuci, że nie
próbowałem działać konstruktywnie. Kiedy pracowałem w
administracji rządowej, mimo utrudnień ze strony
starych biurokratycznych wyjadaczy, prowadziłem
dociekliwie kontrole, monitowałem przełożonych o
podjęcie stanowczych działań, informowałem
dziennikarzy. Wszystko na darmo! AWSowskim politykom i
urzędasom brakło woli politycznej do zrobienia
porządku ze złem szerzącym się w Polsce. Niektórzy po
prostu sami byli umoczeni, inni byli zwykłymi ciotami
politycznymi, bojącymi się podskoczyć w obawie przed
utratą stołka. I tak AWS zmarnował prawdopodobnie
ostatnią szansę całkowicie pokojowego zrobienia
porządku w Polsce. Te sprzedawczyki kontynuowały po
prostu politykę okrągłostołową - "zmienić wszystko
tak aby nic się nie zmieniło". Moje aresztowanie
potwierdza prawdę, że ten system jest totalnie
skurwiały. Aferzyści, złodzieje na wielką skalę
spokojnie chodzą po wolności, stanowią nową "elitę",
piastują wysokie stanowiska państwowe. Natomiast
ludzie walczący z korupcją są spychani na margines lub
nawet trafiają do kryminału. Trzeba tu także wspomnieć
Michała Falzmana, który walcząc z korupcją (wykrycie
afery FOZZ), stracił życie. Oczywiście głównymi
sprawcami tego wszystkiego są postkomuniści. Jednak
sami nie byliby w stanie zrobić takiego badziewia z
naszego kraju. Potrzebni im byli ludzie posiadający
poparcie społeczeństwa, których wykorzystali jako
"zasłonę dymną". I do tych ludzi mam największy
żal i pretensje - zarówno do tych, którzy bezpośrednio to
wszystko kreowali, jak i do tych, którzy piastując
wysokie stanowiska, przyglądali się biernie temu, jak
Polska spychana jest w przepaść.


Klaudiusz Wesołek


Informacja Klaudiusza Wesołka

Klaudiusz Wesołek uwięziony

Wyznaczony Klaudiuszowi Wesołkowi termin odbycia kary - dodatkową represją

List Klaudiusza Wesołka z więzienia

Klaudiusz Wesołek zwolniony


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl