Matka Boska OcaleniaWedług relacji Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowie Trybunalskim, ks. Romana Czermańskiego, w 1999 r. podczas porządków w gotyckim kościele pw. Nawiedzenia NMP (przy Krakowskim Przedmieściu 31-33) i w pobliżu stojącego garażu, zwrócił on uwagę na leżący na ziemi [w rzeczywistości był on już załadowany do wywiezienia na spalenie - przyp. RN], spróchniały, nadgnity, jedzony przez korniki obraz. Schodziła z niego farba całymi płatami i wydawało się [...], że nadaje się tylko na spalenie. [...] postanowiłem zainteresować miejscowy Urząd Konserwatorski [...] obraz oddany został na badania do Warszawy. [...] badania wykazały, że jest na nim aż 30 warstw przemalowań, a pierwsza warstwa przykryta przez malowidła na przestrzeni stuleci przedstawia Matkę Bożą [z Dzieciątkiem] gotycką z XV wieku. [...] W trakcie konserwacji [...] zdjęto wszystkie warstwy przemalowań [...] Uprzednio obraz znajdował się we wnętrzu starego kościółka, prawdopodobnie w ołtarzu głównym. [...] Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem malowany jest temperą na podobraziu drewnianym, złożonym z trzech desek lipowych. Wymiary obrazu wynoszą: 115 x 100 cm. Przedstawienie Maryi należy do jednego z typów Hodegetrii, dla którego w Polsce utrwaliła się [...] nazwa Matki Boskiej Piekarskiej [...]. W dniu 7 września 2001 r. obraz powrócił do Parafii, do nowego kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej (przy ulicy Śląskiej 5-7), a poświęcony został w dniu 16 września t.r. Tą najstarszą w Piotrkowie Tryb. Madonnę chcemy nazwać Matką Bożą Ocalenia. Może nawet nie dlatego, że został obraz ocalony od spalenia, ale że to Ona ocala nas od różnego rodzaju zagrożeń i nieszczęść [...] ("Niedziela", wkładka łódzka, nr 40, 6 X 2002).

Wyrażamy nadzieje, że w przyszłości obraz Matki Boskiej Ocalenia będzie eksponowany tak, aby pozwalało to na jego oglądanie bez zniekształceń i ułatwiało kult Matki Bożej w tym wizerunku.

Historia kościołów i Parafii jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.parafiannmp.neostrada.pl.

Adres Parafii pw. Nawiedzenia NMP: Krakowskie Przedmieście 39, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl