Wniosek z dnia 27 stycznia 2004 r. Mariusza Urbana do Rady Ministrów o zgłoszenie inicjatywy ustawodawczej usunięcia art. 256
i 257 kk.


27 luty 2004 r.

Departament Legislacyjno-Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 17 lutego 2004 r., nr P. I. 427/793/04, poinformował Mariusza Urbana, że nie można zaakceptować usunięcia art. 256 i 257 kk.


18 lutego 2004 r.

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 10 lutego 2004 r., nr DKS.573-930(2)/04/SJ, poinformował Mariusza Urbana, że wniosek z dnia 27 stycznia 2004 r. do Rady Ministrów został przekazany do Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.


27 stycznia 2004

Złożony został wniosek z dnia 27 stycznia 2004 r. Mariusza Urbana do Rady Ministrów o zgłoszenie inicjatywy ustawodawczej usunięcia art. 256 i 257 kk.


Mariusz Urban, O usunięcie artykułów 256 i 257 kk, I 2004


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl