Pismo Mariusza Urbana do Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby


Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot
tel. +48 (58) 551 65 69
tel. kom. + 48 601 862 016
e-mail:
Prezes@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl
Sopot, dnia 9 czerwca 2004 r.  Jego Ekscelencja
Ks. Bp Andrzej
Franciszek Dziuba
Ordynariusz
Diecezji Łowickiej
ŁowiczNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Ekscelencjo,


Przesyłam kopię dotychczasowej korespondencji ze Stolicą Apostolską dotyczącej usunięcia figury Chrystusa Zmartwychwstałego z placu przed kościołem parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie oraz postawienia w jej miejsce pomnika obecnego Papieża i poprzedniego Prymasa Polski, co zostało dokonane za rządów i przy udziale, poprzednika Waszej Ekscelencji, ks. bp Alojzego Orszulika.

Z wyrazami szacunku


  Mariusz UrbanZał.: 12 kart


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl