Zgłoszenie Mariusza Urbana do Trybunału Diecezjalnego Wikariatu Rzymu w sprawie beatyfikacji Papieża Jana Pawła II


Mariusz Urban
[...]
Sopot, dnia 7 listopada 2005 r.  Tribunale Diocesano
del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6
00184 Romadot.: procesu beatyfikacyjnego Papieża Jana Pawła IINiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Przesyłam kopię korespondencji dotyczącej usunięcia w 2003 r. figury Chrystusa Zmartwychwstałego z placu przed kościołem parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie, w Diecezji Łowickiej w Polsce, oraz postawienia w jej miejsce pomnika Papieża Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Z wyrazami szacunku

 
 

Mariusz Urban
 


Zał: 13 kart


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl