English


Pismo Mariusza Urbana do IPN


W dniu 29 marca 2003 r. Mariusz Urban skierował pismo do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie dotyczące Sławomira Cenckiewicza, pracownika Biura Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Pomimo upływu ponad trzech i pół lat IPN nie udzielił odpowiedzi na wyżej wymienione pismo.

(9 XI 2006)


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl