Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Wolnego?


W dniu 7 sierpnia 2004 r. Ruch Narodowy otrzymał e-mail Stowarzyszenia Wolnego Słowa zapraszający do korzystania z nowego forum dyskusyjnego dostępnego na stronie
www.sws.org.pl. W dniu 13 lutego 2005 r. Ruch Narodowy zarejestrował się jako użytkownik wymienionego forum (zamieszczono dwa posty). W dniu 6 grudnia 2006 r. stwierdzono, że Ruch Narodowy został usunięty z listy użytkowników. Nastąpiło to bez podania przyczyn usunięcia i w ogóle bez powiadomienia o usunięciu. Można zatem domniemać, że jest to skutek odmiennej definicji "wolnego słowa".

Znamienne, że Krzysztof Markuszewski z SWS wbrew prawdzie pisze: skoro [...], ani Urban, nie są [...] nawet autorami postów na stronie. K. Markuszewski nie dokonał sprostowania tej niezgodnej z prawdą informacji nawet po e-mailu zwracającym na to uwagę.

 
 

Mariusz Urban
 

Sopot, dnia 17 grudnia 2006 r.
Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl