Z Niepokalanowa


31 stycznia 2006

Na ogrodzeniu klasztoru OO. Franciszkanów w Niepokalanowie (obok furty głównej) umieszczono na stałe tablicę z napisem: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej została wsparta finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl