Sprawa dziennikarza z Polic


Andrzej Marek dziennikarz i redaktor naczelny "Wieści Polickich", wydawanych w Policach koło Szczecina, represjonowany jest za artykuł o Piotrze Misile, lokalnym urzędniku (luty 2001 r.). Sprawa znalazła szerokie odbicie w mediach.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl