Wyznaczony Klaudiuszowi Wesołkowi termin odbycia kary
- dodatkową represją


Podnosimy sprawę pana Klaudiusza Wesołka, pomijając samą kwestię ukarania. Chodzi mianowicie o wyznaczenie terminu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w okresie od dnia 13 października 2003 r. do dnia 2 listopada 2003 r. Termin ten obejmuje zatem dzień 1 listopada - Wszystkich Świętych.

Czyn, za który został ukarany pan Klaudiusz Wesołek, dokonany był z motywów wyższych. Sprawa dotyczy funkcjonowania systemu politycznego w Polsce. W tej sytuacji wyznaczenie odbycia dwudziestodniowej kary aresztu w terminie obejmującym dzień tak wyjątkowy jak Wszystkich Świętych może być interpretowane jako dodatkowa represja. W Polsce szczególnie Wigilia i Wszystkich Świętych są dniami, które mają wymiar religijny, narodowy, rodzinny i osobisty. Są symbolami jedności nas wszystkich, pokoleń obecnych z przeszłymi. Skłaniają do refleksji nad przyszłością.


Informacja Klaudiusza Wesołka

Klaudiusz Wesołek uwięziony

List Klaudiusza Wesołka z więzienia

Klaudiusz Wesołek zwolniony

Refleksje powięzienne Klaudiusza Wesołka


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl