Klaudiusz Wesołek zwolniony


W dniu 31 października 2003 r. pan Klaudiusz Wesołek wyszedł na wolność.


Informacja Klaudiusza Wesołka

Klaudiusz Wesołek uwięziony

Wyznaczony Klaudiuszowi Wesołkowi termin odbycia kary - dodatkową represją

List Klaudiusza Wesołka z więzienia

Refleksje powięzienne Klaudiusza Wesołka


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl