Korespondencja z władzami kościelnymi

Mariusz Urban, Pomnik musi powrócić, XI 2003

Informacja konserwatora zabytków

Informacja architektury

Zdjęcia do tematu Problem pomnika
Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl