Informacja konserwatora zabytków


22 grudnia 2003

Na forum http://www.e-Sochaczew.pl toczy się dyskusja nad postem RN "Pomnik musi powrócić". Tamże pod datą 4 grudnia 2003 r. zamieszczony jest post RN z odpisem pisma z dnia 1 grudnia 2003 r. Mariusza Urbana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatury w Płocku. A pod datą 19 grudnia br. zamieszczony jest post RN z odpisem odpowiedzi z dnia 10 grudnia 2003 r. tegoż urzędu konserwatorskiego.


Mariusz Urban, Pomnik musi powrócić, XI 2003

Korespondencja z władzami kościelnymi

Informacja architektury

Zdjęcia do tematu Problem pomnika
Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl