Informacja architektury


3 lipca 2004

Na forum http://www.e-Sochaczew.pl w dyskusji nad postem RN "Pomnik musi powrócić" zamieszczone są posty RN z odpisami: pisma z dnia 5 stycznia 2004 r. Mariusza Urbana do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (post z 5 stycznia br.) i odpowiedzi z dnia 14 stycznia br. (post z 20 stycznia br.), pisma z dnia 4 lutego 2004 r. M. Urbana do tegoż Wydziału (post z 5 lutego br.) i odpowiedzi z dnia 6 lutego br. Starosty Sochaczewskiego (post z 23 lutego br.), odwołania z dnia 5 marca 2004 r. M. Urbana do Wojewody Mazowieckiego w sprawie odmowy udzielenia przez Starostę Sochaczewskiego części informacji publicznej (post z 5 marca br.), pisma z dnia 11 marca 2004 r. Starosty Sochaczewskiego do Wojewody Mazowieckiego (post z 16 marca br.), pisma z dnia 26 kwietnia 2004 r. M. Urbana do Wojewody Mazowieckiego (post z 26 kwietnia br.), zażalenia z dnia 23 czerwca 2004 r. M. Urbana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (post z 24 czerwca br.).


Mariusz Urban, Pomnik musi powrócić, XI 2003

Powiadomienie Stolicy Apostolskiej

Informacja konserwatora zabytków

Zdjęcia do tematu Problem pomnika
Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl