English


Oświadczenie Ruchu Narodowego


W związku z informacją Polskiej Agencji Prasowej, opublikowaną dnia 16 listopada 2011 r., informującą o rzekomym tworzeniu Ruchu Narodowego przez Młodzież Wszechpolską i ONR [vide:
http://fakty.interia.pl/polska/news/mlodziez-wszechpolska-i-onr-stworza-ruch-narodowy,1722311], oświadczamy:


Nie jest prawdą, że Ruch Narodowy ma być dopiero w Polsce tworzony. Organizacja o nazwie własnej Ruch Narodowy, istnieje w Polsce już blisko 30 lat. Ruch Narodowy jest ruchem politycznym. Nie jest podmiotem prawnym. Powstał w roku 1982 z przekształcenia Niezależnej Grupy Politycznej [NGP] utworzonej w roku 1978 przez środowisko opozycyjne działające od roku 1973 [
http://www.RuchNarodowy.pl/]. Pod tą nazwą był represjonowany przez władze komunistyczne ["Sprawa przeciwko Ruchowi Narodowemu, rozpoczęta aresztowaniami w czerwcu i lipcu 1983 r.", http://www.ruchnarodowy.pl/MU_023.html].


Ruch Narodowy

Sopot, dnia 22 listopada 2011 r.Ruch Narodowy (skr. poczt. 55, 81-701 Sopot 1)
Druk: Wydawnictwo Ruchu NarodowegoRuch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl