Wniosek o wycofanie niemieckich ksiąg wieczystych


Od: Klaudiusz Wesolek
klaudiuszwesolek@yahoo.com
Do:
lista-gdańsk@yahoogroups.com
Wysłano: 31 grudnia 2004 13:16
Temat: [lista-gdansk] Fwd: niemieckie ksiegi wieczyste

> Klaudiusz Wesolek
klaudiuszwesolek@yahoo.com wrote:
>
> Date: Thu, 30 Dec 2004 12:31:07 +0000 (GMT)
> From:
Klaudiusz Wesolek
> Subject: minister
> To:
wesolek@yahoo.com klaudiuszwesolek@yahoo.com
>
> Stowarzyszenie Obrony Drobnych Posiadaczy,
> ul. Wybickiego 36a, 81- 842Sopot, email: stodp@wp.pl
>
> Sopot, 30.12.2004
>
>
>                     MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
>
>                     WNIOSEK
>
> Wnosimy o wycofanie niemieckich ksiąg wieczystych z polskich sądów
> na Ziemiach Odzyskanych oraz terenów byłego Wolnego Miasta Gdańska
> i przekazanie ich do stosownego archiwum państwowego.
>
> Według opinii Biura Analiz i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP niemieckie
> księgi wieczyste nie są prowadzone na podstawie ustawy o księgach
> wieczystych i hipotece z 1982 r. i w związku z tym nie mają mocy prawnej.
>
> Z poważaniem
>
> Adam Woźniak         Stanisław Pobłocki         Klaudiusz Wesołek
>
>
>
> do wiadomości:
> - I Prezes Sądu Najwyższego
> - Posłowie i Senatorowie RP


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl