List otwarty Teodora Kudły - Roberta


Teodor Kudła - Robert w dniu 21 lutego 2005 r. wystosował krytyczny list otwarty do Lecha Wałęsy.

Pan Teodor Kudła - Robert był spikerem 14 grudnia 1970 r. (w Gdańsku) i spikerem sierpnia 1980 r. (w Stoczni Gdańskiej).

Z materiałem nadesłano dane kontaktowe: "Świadomość Polska" Partia Obrony Rzeczypospolitej, 80-529 Gdańsk, ul. Szklana Huta 41/4, tel. (0 58) 342 20 47, kom. 0 603 973 479.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl