Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku


Sąd Okręgowy
w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel/fax 058-32 13-268

Adm. -050 -53/05
Gdańsk, dnia 20.01.2006 r.
 
 
 
 
 
   Pan
Mariusz Urban
Ul. Parkowa 22/2 A
81-726 Sopot


W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia 2006r. informuję, że w swoim wniosku z dnia 7 listopada 2005 r. nie wskazał Pan ani sygnatury sprawy sądu, który miał wydać orzeczenie ani nazwiska oskarżonego. Poza tym, jeżeli w wyroku nie zostało zawarte orzeczenie o podaniu jego treści do informacji publicznej, to rozstrzygnięcie nie jest informacją publiczną. Wyrok karny nie podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej.


  SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO
w Gdańsku

Włodzimierz Brazewicz
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl