Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku


Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
tel. (0-58) 52-44-370; fax (0-58) 52-44-371, e-mail: prezes@wsa.gdansk.pl
 


00-01/13/06
(Prez/Gd.142/2006)
Gdańsk, dnia 28.02.2006 r.
   Pan Prezes
Sądu Okręgowego
w Gdańsku


W załączeniu zwracam akta Adm.-050-53/05. W aktach tych brak skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, w szczególności nie jest nią pismo Mariusza Urbana z dnia 6 lutego 2006 r. Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administiacyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służył one skarżącemu w postępowaniu administracyjnym. W związku z tym, skoro pismo Mariusza Urbana z dnia 6 lutego 2006 r. jest skierowane do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i wynika z niego, że uważa on, iż pismo Wojewódzkiego Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2006 r. jest decyzją, to intencją jego nie jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego, lecz wyczerpanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. Zatem zarówno z okoliczności sprawy, jak i formalnej postaci pisma Mariusza Urbana, z tą może jedynie korektą, że winno ono być skierowane do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, a nie do Sądu Apelacyjnego, wynika, iż nie wniósł on skargi na decyzję administracyjną, która podlegała by przekazaniu do sądu administracyjnego.


  WICAPREZES

Sędzia NSA Zdzisław Kostka
 


Do wiadomości:
Pan Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2 A
81-726 Sopot


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl