Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego


SĄD APELACYJNY
w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29
80-803 Gdańsk
tel. 302-96-33, fax 302 97-22

Adm.-0192-2/06
Gdańsk, dnia 14.03.2006 r.
 
 
 
 
 
   Pan
Prezes
Sądu Okręgowego
w Gdańsku


W załączeniu odsyłam teczkę o numerze Adm.-050-53/05 Sądu Okręgowego w Gdańsku uprzejmie informując, iż pismo z dnia 20.01.2006 r. podpisane przez Pana Sędziego Włodzimierza Brazewicza nie nosi cech decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 1198), a w związku z tym zachodzi pilna potrzeba załatwienia wniosku Pana Mariusza Urbana zgodnie z procedurą przewidziana w powołanej wyżej ustawie. Nie jest bowiem możliwe rozpoznanie odwołania od decyzji, która nie zapadła.

Zwracam uwagę, że wniosek Pana Mariusza Urbana pochodzi z dnia 7 listopada 2005 r. zaś pismo skierowane do niego nosi datę 20.01.2006 r.


  PREZES
Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku

SSA Katarzyna Jankowska-Józefiak
 


Do wiadomości:
Pan Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2 A
81-726 Sopot


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
28 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl