Pismo Sądu Okręgowego w GdańskuSąd Okręgowy w Gdańsku
Gdańsk ul. Nowe Ogrody 30
tel 058-3213100
fax 058-3213104

Adm.-050-53/05
Gdańsk, dnia 27 marca 2006 roku
 
 
 
 
 
   Pan Mariusz Urban
          Sopot


W związku ze złożeniem przez Pana wniosku z dnia 7 listopada 2005 roku udzielenie informacji o treści rozstrzygnięcia co do Prezesa spółki "TeleAdreson" Sąd Okręgowy w Gdańsku zwraca się o podanie danych w postaci nazwiska oskarżonego lub sygnatury pod którą toczyła się niniejsza sprawa przed Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, ewentualnie sygnatury sprawy przed sądem. Nadto należy wskazać do którego sądu ewentualnie akt oskarżenia był skierowany.

Brak tych informacji i powoływanie się jedynie na tytuł prasowy nie daje możliwości udzielania Panu jakichkolwiek informacji.

Braki niniejsze winne zostać uzupełnione w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania


  [podpis nieczytelny,
bez pieczątki]
 


Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
28 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl