Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana


Sąd Okręgowy
w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel/fax 058 - 32-13-269
 
Gdańsk, dnia 21.09.2006 r.
 
 
 
 
  
 
Adm.050-53/05
Pan
Mariusz Urban
ul. Parkowa 22/2A
81-726 Sopot


Uprzejmie informuję, iż obecnie we wszystkich Sądach w Gdańsku trwa ustalanie danych, o które wnosił Pan w swoim wniosku. W szczególności ustalane są dokładne dane osoby o imieniu Wojciech i nazwisku zaczynającym się na literę "S", która mogła być prezesem spółki "TeleAdreson".


  Rzecznik Sądu Okręgowego
w Gdańsku
 
SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO
w Gdańsku
Włodzimierz Brazewicz
 Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl