Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana


Sąd Okręgowy
w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel/fax 058 - 32-13-269
 
 
Adm.050-53/05

Gdańsk, dnia 10 października 2006
 
 
 
 
 

  
 
Pan Mariusz Urban
          Sopot
 

W związku z Pana pytaniem Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że do Sądu Rejonowego w Gdańsku w dniu 22 czerwca 2001 roku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi S., prezesowi Spółki "TeleAdreson".

Wyrok wydany w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Gdańsku został uchylony do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe postanowieniem z dnia 31 marca 2006 roku zwrócił akta sprawy Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego.

Obecnie sprawa przeciwko Wojciechowi S. toczy się w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku pod sygnaturą V Ds. 64/06 i tam ewentualnie należy zwracać się o wszelkie informacje.


  Rzecznik Sądu Okręgowego
w Gdańsku
 
SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO
w Gdańsku
Włodzimierz Brazewicz
 Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, 17 V 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 30 XI 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl