Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana


Sąd Okręgowy w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30
80-803 Gdańsk
Tel./Fax. (0-58) 3213140
 
 
Adm.-050-53/05

Gdańsk, dnia 30 listopada 2006
 
 
 
 
  
 
Pan Mariusz Urban
          Sopot
 

W związku z Pana pismem z dnia 27 października 2006 roku uprzejmie informuję Pana, że Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 10 października 2006 roku udzielił informacji o jakie Pan zwracał się w dniu 7 listopada 2005 roku. Z tego powodu Sąd Okręgowy w Gdańsku uważa sprawę za załatwioną.


  Rzecznik Sądu Okręgowego
w Gdańsku
 
SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO
w Gdańsku
Włodzimierz Brazewicz
 Wniosek Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego
w Gdańsku o udzielenie informacji publicznej, 7 XI 2005


Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 18 I 2006

Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 20 I 2006

Odwołanie Mariusza Urbana od decyzji Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 6 II 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 16 II 2006

Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 28 II 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, 8 III 2006


Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, 14 III 2006


Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku, 27 III 2006

Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, 14 IV 2006


Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 1 VI 2006

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku do Ministra
Sprawiedliwości, 8 VI 2006


Decyzja Ministra Sprawiedliwości, 26 VII 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 20 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 21 IX 2006

Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana, 10 X 2006

Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 27 X 2006

Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości, 14 XII 2006

Pismo procesowe Mariusza Urbana w postępowaniu
odwoławczym, 31 I 2007Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl