Informacja o aktualizacji strony WWW


Wyd. XCV, 30 lipca 2007


Z chwilą śmierci Prezesa Ruchu Narodowego śp. Mariusza Urbana funkcję Prezesa Ruchu Narodowego (do pogrzebu jako p.o. Prezesa) objął Jarosław Wiśniewski.


At the moment of Mariusz Urban's death Jaroslaw Wisniewski had assumed the function of President of National Movement (up to the moment of Mariusz Urban's funeral Jaroslaw Wisniewski was acting President).

W dziale Mariusz Urban i Sprawy wewnętrzne Ruchu Narodowego opublikowano Komunikat Ruchu Narodowego.

W dziale Mariusz Urban opublikowano Mowę pogrzebową Jarosława Wiśniewskiego....

W niedzielę 29 lipca 2007 r. o godzinie 16.30 w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni została odprawiona Msza święta w rycie trydenckim w intencji śp. Mariusza Urbana. Mszę świętą celebrował ks. Leszek Królikowski z Instytutu Dobrego Pasterza.

W dziale Mariusz Urban i Tradycja opublikowano Informację.


Wyd. XCIV, 26 lipca 2007


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 24 lipca 2007 r.
zmarł

ś.†p.
MARIUSZ URBAN

działacz polityczny, Prezes Ruchu Narodowego

Msza św. zostanie odprawiona się dnia 28 lipca 2007 r. o godz. 10.00
w kościele pw. Gwiazdy Morza w Sopocie,
pogrzeb o godz. 11.30 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie

Grono Przyjaciół
z b. NGP i Ruchu Narodowego


With deep sorrow we inform that on July 24th 2007 our close friend, political activist, President of Ruch Narodowy, Mariusz Urban had passed away. Mass will take place on July 28th 2007 at 10:00 in Stella Maris Church in Sopot. The funeral will take place at 11:30 at the Catholic Cemetery in Sopot.
Friends from ex NGP and Ruch Narodowy

W dziale Mariusz Urban zaktualizowano biogram Mariusza Urbana (edycja 2007).


Wyd. XCIII, 23 lipca 2007

Zmarłym Pielgrzymom wracającym z La Salette 22 lipca 2007 r.: Wieczny odpoczynek..., Rannym nasza współmodlitwa o uzdrowienie, a Bliskim Ofiar i Poszkodowanych więź w cierpieniu.

W Opozycja w PRL i w post-PRL opublikowano artykuł Pomników nie będzie.

W Sprawie IPN / The IPN Case i Sprawie Sławomira Cenckiewicza dodano link do Pomników nie będzie.

Na stronie głównej zamieszczono artykuł Politia.


Wyd. XCII, 25 stycznia 2007

W Sprawach wewnętrznych Ruchu Narodowego zamieszczono Cele programowe Ruchu Narodowego i Zasady działania Ruchu Narodowego.

Na stronie głównej zamieszczono: Problem ujawnienia archiwów: wolnomularstwa a innych, także w English.

W dziale Sprawy bieżące/robocze zamieszczono: Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Wolnego?

Na stronie głównej zamieszczono: Nie będzie "porozumień", "porozumieia" prowadzą do klęski (tekst dotychczas dostępny w Archiwum).

Na stronie głównej utworzono dział Historia Ruchu Narodowego.

W dziale Zachowanie tożsamości miejsca zamieszczono Problem pomnika oraz Siedziba Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu.

Uzupełniono strukturę Archiwum.

W dziale Mariusz Urban zamieszczono biogram: Mariusza Urbana (edycja 2007). Edycja 2006 dostępna jest w Archiwum).

W Rejestrze Represji uzupełniono Represję w Białymstoku za obronę dzieci nienarodzonych oraz Represję w Lublinie za obronę dzieci nienarodzonych.


Wyd. XCI, 14 grudnia 2006

W Sprawie TeleAdresonu dodano Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana oraz Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości.


Wyd. XC, 11 grudnia 2006

Ś.p. ofiarom z kopalni "Halemba", ofiarom współczesnego wyzysku: Wieczny odpoczynek...

Życzenia Świąteczne i Noworoczne: Życzenia i podziękowania / Wishes, Greetings and Thanks.

W Opozycja w PRL i w post-PRL opublikowano: Klaudiusz Wesołek przeciwko rozliczaniu, karaniu b. funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.


Wyd. LXXXIX, 9 listopada 2006

Ani ( 21 X 2006), 14. letniej ofierze młodocianych bandytów z Gimnazjum nr 2 w Gdańsku: Wieczny odpoczynek...

Na stronie głównej, i w Zagrożeniach ze strony obecnego państwa zamieszczono Wobec układu. W Zagrożeniach... zamieszczono również: Tragedia rzeczywista - przeciwdziałanie pozorne, Problem Prezydenta Kaczyńskiego - kwestia upublicznienia... (ostatni tekst także w Problemach dotyczących IPN).

Na stronie głównej, i w Problemach dotyczących IPN dodano Sprawę Sławomira Cenckiewicza, a w Sprawie... informację o Piśmie Mariusza Urbana do IPN (również w English). W Sprawie IPN / The IPN Case dodano link do informacji o Piśmie Mariusza Urbana do IPN.

W Sprawie TeleAdresonu dodano: Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana (21 IX 2006), Pismo Sądu Okręgowego do Mariusza Urbana (10 X 2006), oraz Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości.

W Opozycja w PRL i w post-PRL opublikowano Polemikę z wypowiedzią Bogdana Borusewicza w książce Borusewicz....

W Rejestrze Represji uzupełniono Represję w Lublinie za obronę dzieci nienarodzonych.

Dokonano aktualizacji działu Lusia Ogińska.

W RIP/English zamieszczono nekrolog w XV rocznicę śmierci ś.p. br. Jacka Marii Dołęgowskiego OFMConv z Niepokalanowa oraz nekrolog w XX rocznicę śmierci ś.p. Hamish Fraser'a, wydawcy "Approaches".


Wyd. LXXXVIII, 28 września 2006

Na stronie głównej, w Opozycja w PRL i w post-PRL oraz w Archiwum w Publikacjach środowiska..., NGP i Ruchu Narodowego w 2001 zamieszczono opracowanie Sprawa przeciwko Ruchowi Narodowemu, rozpoczęta aresztowaniami w czerwcu i lipcu 1983 r.

W Sprawie IPN / The IPN Case dodano informację o opublikowaniu Sprawy przeciwko Ruchowi Narodowemu...


Wyd. LXXXVII, 20 września 2006

W Sprawie TeleAdresonu dodano Zażalenie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości.

W Rejestrze Represji uzupełniono Represję w Łodzi za obronę dzieci nienarodzonych oraz Represję w Białymstoku za obronę dzieci nienarodzonych.


Wyd. LXXXVI, 31 sierpnia 2006

W Zagrożeniach ze strony obecnego państwa zamieszczono Odrywanie kolejnych pokoleń od pamięci historycznej.


Wyd. LXXXV, 29 sierpnia 2006

Usunięto Akcję antymasońską z powodu konfliktu politycznego i problemu zaufania w stosunkach z panem Zbigniewem Rutkowskim z "Wolnej Polski".

W Sprawie Bractwa św. Piusa X dodano informację, że ks. Leszek Królikowski zapowiedział wystąpienie z Bractwa św. Piusa X: Zapowiedź....

W dziale Lusia Ogińska dodano informację o wydaniu Księgi Roztoczańskich Krasnali - Księga 2.

Zmieniono Wymianę materiałów na Kontakty z podziałem na Wymianę materiałów i Odmowę udzielenia informacji, kontaktu oraz dokonano aktualizacji tego działu.

Na stronie głównej dodano biogram Mariusza Urbana. Dodano też Sprawy wewnętrzne Ruchu Narodowego (obecnie bez dokumentów).


Wyd. LXXXIV, 14 sierpnia 2006

W RIP/English zamieszczono kondolencje dla pana Karola Doerffera z powodu śmierci Ojca. Przypomniano tam równeż XV rocznicę śmierci br. Szymona M. Jankowskiego OFMConv z Niepokalanowa.

W Zagrożeniach ze strony obecnego państwa zamieszczono Obywatel obcego państwa Ministrem Obrony Narodowej.


Wyd. LXXXIII, 2 sierpnia 2006

W Sprawie TeleAdresonu dodano Pismo Prezesa Sądu Okręgowego do Ministra Sprawiedliwości oraz Decyzję Ministra Sprawiedliwości.

Na stronie głównej dodano: Lusia Ogińska, a tam: Księgi Roztoczańskich Krasnali (wcześniej w ogłoszeniach) i Sonety.


Wyd. LXXXII, 28 lipca 2006

Na stronie głównej dodano: Święty Andrzej Bobola, a tam: Faktyczna degradacja świętego Andrzeja Boboli.


Wyd. LXXXI, 28 czerwca 2006

W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację z dnia 20 czerwca 2006 r.


Wyd. LXXX, 13 czerwca 2006

Na stronie głównej dodano Zagrożenia ze strony obecnego państwa, a tamże Sądy 24-godzinne.

Na stronie głównej dodano również: Pawłokomę .

W Rejestrze Represji dodano Sprawę Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz Represję w Białymstoku za obronę dzieci nienarodzonych i Represję w Lublinie za obronę dzieci nienarodzonych. Tamże uzupełniono Represję w Łodzi za obronę dzieci nienarodzonych raz Sprawę za propagowanie modlitwy o nawrócenie żydów.

W Sprawie TeleAdresonu dodano Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Odwołanie Mariusza Urbana do Ministra Sprawiedliwości.

W Ogłoszeniach dodano Księgi Roztoczańskich Krasnali Lusi Ogińskiej.

W RIP/English zamieszczono nekrolog w V rocznicę śmierci br. Bonusa M. Rawskiego OFMConv z Niepokalanowa.

Na stronie głównej dodano link: Ksiądz Profesor Michał Poradowski.


Wyd. LXXIX, 19 kwietnia 2006

W Sprawie TeleAdresonu dodano Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku do Mariusza Urbana oraz Pismo wyjaśniające Mariusza Urbana do Sądu Okręgowego.


Wyd. LXXVIII, 11 kwietnia 2006

Życzenia Wielkanocne w Życzeniach i podziękowaniach / Wishes, Greetings and Thanks.

W Kościele od wewnątrz i zewnątrz zagrożonym w Problemie pomnika dodano Zdjęcia do tematu...

W RIP/English zamieszczono nekrolog w X rocznicę śmierci br. Germana M. Żelewskiego OFMConv z Niepokalanowa.


Wyd. LXXVII, 23 marca 2006

Wobec dyskusji o ordynacji wyborczej przypominamy polemikę na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Link do Analizy krytycznej JOW zamieszczamy na stronie głównej WWW.

W Opozycja w PRL i w post-PRL zamieszczono A jednak piłsudczyzna bezpośrednio zaatakowała.

W Sprawie IPN dodano informacje z dnia 23 marca 2006 r., a w The IPN Case edycję angielską tejże informacji.

W Akcji antymasońskiej dodano: Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Sprawie TeleAdresonu dodano Odwołanie Mariusza Urbana do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Pismo Sądu Okręgowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Pismo Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego, Pismo Sądu Okręgowego do Prezesa Sądu Apelacyjnego oraz Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego do Prezesa Sądu Okręgowego.

W Archiwum w Publikacjach środowiska..., NGP i Ruchu Narodowego w 1991 dodano Jak się obecnie buduje Civitas Mundi oraz w 1996 dodano Nie będzie "porozumień", "porozumienia" prowadzą do klęski.

Uaktualniono Wymianę materiałów.

Na stronie głównej dodano link: Obóz Wielkiej Polski (OWP).


Wyd. LXXVI, 1 luty 2006

28 styczeń 2006 r. Tragedia w Katowicach. Zmarłym: Wieczny odpoczynek... Myślą i modlitwą jesteśmy ze wszystkimi Poszkodowanymi i Ich Bliskimi: Zdrowaś Maryjo...

W Akcji antymasońskiej dodano: Wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o wydanie zarządzenia. Tamże w Przebiegu walki prawnej z wolnomularstwem dodano aktualny Komunikat.

W Sprawie TeleAdresonu dodano Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Pismo Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Na stronie głównej dodano Sprawę NFP .

W Rejestrze Represji dodano Sprawę za propagowanie modlitwy o nawrócenie żydów, a w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację z e-maila Klaudiusza Wesołka na liste dyskusyjną Intermarium.

W Kościele od wewnątrz i zewnątrz zagrożonym dodano Z Niepokalanowa.

Na stronie głównej dodano link: Trójmiasto.pl.


Wyd. LXXV, 9 stycznia 2006

W RIP przypomniano V rocznicę śmierci śp. Stefana Krysiaka, także w English.


Wyd. LXXIV, 3 stycznia 2006

W Opozycja w PRL i w post-PRL dodano Fragmenty książki prof. Jerzego Doerffera, byłego Rektora Politechniki Gdańskiej, mające związek z represjami wobec Ruchu Narodowego.

W Sprawie IPN dodano informacje z dnia 3 stycznia 2006 r., a w The IPN Case edycję angielską tejże informacji.

W
Akcji antymasońskiej dodano: Zbigniew Rutkowski, Redakcja "Wolnej Polski", Pismo do posłów na Sejm RP. Tamże w Przebiegu walki prawnej z wolnomularstwem dodano aktualny Komunikat.

W IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację z e-maila Klaudiusza Wesołka do Ministerstwa Sprawiedliwości.


Wyd. LXXIII, 20 grudnia 2005

Życzenia Świąteczne i Noworoczne: Życzenia i podziękowania, także w English.

W Opozycja w PRL i w post-PRL dodano Relację Jerzego Kołodzińskiego dotyczącą Tajnej Organizacji im. Bohaterskich Przywódców Polski Przedwrześniowej w latach 1965-1967.

W Sprawie IPN dodano informacje z dnia 20 grudnia 2005 r., a w The IPN Case edycję angielską tejże informacji.

W Opozycja w PRL i w post-PRL w Liście otwartym Mariusza Urbana do Mariusza Romana dodano e-maile M. Romana i M.Urbana, które wcześniej były na stronie WWW obecnie już nie istniejącej.

W Kościele Świętym dodano Zgłoszenie Mariusza Urbana do Trybunału Diecezjalnego Wikariatu Rzymu w sprawie beatyfikacji Papieża Jana Pawła II.

Na stronie głównej dodano Sprawę TeleAdresonu oraz Sprawę Bractwa św. Piusa X .

Uzupełniono strukturę Archiwum.


Wyd. LXXII, 22 listopada 2005

W RIP zamieszczono nekrologi śp. s. Marii Heleny od Najświętszych Serc Jezusa i Maryi OCD oraz śp. Roberta Bodnara; także w English.

W Rejestrze Represji zaktualizowano IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi oraz dodano: Represja za obronę dzieci nienarodzonych.

Na stronie głównej dodano link do strony WWW: "Wybierz życie" .


Wyd. LXX, 25 października 2005

W RIP przypomniano XXV rocznicę śmierci śp. Tadeusza Bilikiewicza, także w English.

Dokonano przesunięć niektórych bloków tematycznych i tekstów w blokach.


Wyd. LXIX, 22 września 2005

Na stronie głównej dodano Kościół Święty, a w Kościele... zamieszczono Stanowisko Ruchu Narodowego wobec śmierci Jana Pawła II i wyboru Benedykta XVI.

Na stronie głównej dodano Akcję antymasońską, a w Akcji... zamieszczono: Zbigniew Rutkowski, Wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o wszczęcie postępowania w sprawie działalności wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawierający "Memorandum w sprawie zagrożenia niepodległości Państwa Polskiego przez działającą w Polsce masonerię", Poznań 2001.

Na stronie głównej dodano Archiwum (w opracowaniu).

Zaktualizowano Ogłoszenia.

W RIP zamieszczono kondolencje w zwiazku ze śmiercią śp. Elizabeth Roginski i nekrolog śp. Olafa Bargieła; takież w angielskiej edycji RIP.


Wyd. LXVIII, 9 marca 2005

W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację.


Wyd. LXVII, 3 marca 2005

Na stronie głównej dodano Jedwabne. W Jedwabnem zamieszczono List otwarty inteligencji polskiej w USA do IPN.

Na stronie głównej dodano Powołanie w miejsce IPN nowej instytucji.


Wyd. LXVI, 21 lutego 2005

W Rejestrze Represji dodano Zwolnienie z pracy Bronisława Wildsteina, a w Rejestrze Represji w ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację.


Wyd. LXV, 12 lutego 2005

W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację.


Wyd. LXIV, 9 lutego 2005

W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi oraz w Dariusz Benedykt Ciesielski i Barbara Laska zatrzymani przez Policję podczas protestu w dniu 11 listopada 2004 r. dodano informacje.

Link do IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi czasowo jest również dostępny ze strony głównej WWW.

Uzupełniono Wymianę materiałów.

Na stronie głównej dodano link do Radia Pomost.


Wyd. LXIII, 4 lutego 2005

W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi opublikowano e-mail Klaudiusza Wesołka IPN - protest głodowy.


Wyd. LXII, 18 stycznia 2005

W Sprawie IPN dodano informacje z dnia 18 stycznia 2005 r., a w The IPN Case edycję angielską tejże informacji.

W Opozycja w PRL i w post-PRL w Sprostowaniu Włodzimierza Heesego, byłego przewodniczącego Zespołu Informacyjnego Ruchu Narodowego, z dnia 5 grudnia 2003 r. do tomu I "Encyklopedii >>Białych Plam<<" (z Aneksem) dodano Odtworzoną notatkę z dnia 31 grudnia 1981 r.

W Rejestrze Represji w Dariusz Benedykt Ciesielski i Barbara Laska zatrzymani przez Policję podczas protestu w dniu 11 listopada 2004 r. dodano postanowienie z dnia 12 stycznia 2005 r. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz wezwanie z dnia 12 stycznia 2005 r. tejże Prokuratury.


Wyd. LXI, 12 stycznia 2005

W Sprawie IPN dodano informacje z dnia 12 stycznia 2005 r., a w The IPN Case edycję angielską tejże informacji.


Wyd. LX, 4 stycznia 2005

Na stronie głównej dodano Zielony link. W Tematach wybranych dodano Wniosek o wycofanie niemieckich ksiąg wieczystych. W Rejestrze Represji w Sprawie Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego dodano informację.


Wyd. LIX, 21 grudnia 2004

W Rejestrze Represji w Sprawie Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego podano informację o kolejnej rozprawie.


Wyd. LVIII, 16 grudnia 2004

W Rejestrze Represji w Dariusz Benedykt Ciesielski i Barbara Laska zatrzymani przez Policję podczas protestu w dniu 11 listopada 2004 r. oraz w ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano kolejne informacje.


Wyd. LVII, 9 grudnia 2004

Życzenia Świąteczne i Noworoczne: Życzenia i podziękowania, również w edycji English.

W Rejestrze Represji w ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację o rozprawie, a w Dariusz Benedykt Ciesielski i Barbara Laska zatrzymani przez Policję podczas protestu w dniu 11 listopada 2004 r. dodano kolejne informacje w tej sprawie. Dodano również kolejną sprawę: Problem zgłoszony przez Tomasza Szczepańskiego.

W Ogłoszeniach opublikowano Materiał nadesłany przez Obóz Wielkiej Polski.

Na stronie głównej dodano link do strony WWW: Polskie lobby przeciwko integracji Polski z "UE".

Uzupełniono Wymianę materiałów.


Wyd. LVI, 17 listopada 2004

W RIP zamieszczono nekrolog śp. br. Justyna M. Piaseckiego OFMConv i takiż w angielskiej edycji RIP.

W Rejestrze Represji w Sprawie Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego dodano informację o kolejnej rozprawie, a w Problemie jawności rozprawy dodano Pismo z dnia 1 października 2004 r. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku. W Rejestrze Represji dodano również kolejne sprawy: Klaudiusz Wesołek w więzieniu w Międzyrzeczu, Dariusz Benedykt Ciesielski i Barbara Laska zatrzymani przez Policję podczas protestu w dniu 11 listopada 2004 r. oraz ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi.


Wyd. LV, 15 października 2004

W Rejestrze Represji w Sprawie Sławomira Andrzeja Zakrzewskiego dodano informację o kolejnej rozprawie.

W Kościele od wewnątrz i zewnątrz zagrożonym zamieszczono Przed powrotem Tradycji, rowniez w edycji English.

Uzupełniono Wymianę materiałów.


Wyd. LIV, 14 września 2004

W Rejestrze Represji dodano Sprawę Sławomira Zakrzewskiego, gdzie zamieszczono nadesłane e-mailem Zawiadomienie o procesie.


Wyd. LIII, 10 września 2004

W RIP zamieszczono nekrolog śp. ks. prałata Stanisława Bartczaka, i takiż w angielskiej edycji RIP.


Wyd. LII, 2 września 2004

Na stronie głównej dodano temat: Matka Boska Ocalenia.

W Kościele od wewnątrz i zewnątrz zagrożonym w Problemie pomnika w Korespondencji z władzami kościelnymi dodano Pismo Mariusza Urbana do Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby..

Uzupełniono Wymianę materiałów.


Wyd. LI, 13 sierpnia 2004

Na stronie głównej dodano Asystem , Ogłoszenia, Wymianę materiałów.

W Rejestrze Represji w Problemie jawności rozprawy zamieszczono
Pismo z dnia 17 czerwca 2004 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni do Mariusza Urbana

oraz

Wniosek z dnia 6 sierpnia 2004 r. M. Urbana do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku
.
Ponadto w
Rejestrze... w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację z dnia 23 lipca 2004 r.


Wyd. L, 3 lipca 2004

Na stronie głównej dodano Kościół od wewnątrz i zewnątrz zagrożony. Do Kościoła... przeniesiono Problem pomnika. W Problemie... Powiadomienie Stolicy Apostolskiej zmieniono na Korespondencja z władzami kościelnymi. W Korespondencji...zamieszczono dotychczasową korespondencję ze Stolicą Apostolską w sprawie postawienia, w miejscu figury Chrystusa Zmartwychwstałego, pomnika obecnego Papieża i poprzedniego Prymasa Polski. W Problemie pomnika dokonano również aktualizacji Informacji architektury.

W Opozycji w PRL i w post-PRL zamieszczono Materiał dyskutowany w środowisku studenckim we Wrocławiu w maju 1989 r., dotyczący nurtu liberalnego.

Na stronie głównej dodano Elektroniczne wydania literatury politycznej.
W
Elektronicznych... zamieszczono Upadek myśli konserwatywnej w Polsce Romana Dmowskiego.


Wyd. XLVIII, 9 czerwca 2004

W Rejestrze Represji dodano Problem jawności rozprawy, gdzie zamieszczono Wniosek z dnia 9 czerwca 2004 r. Mariusza Urbana do Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o wszczęcie postępowania.


Wyd. XLVII, 8 czerwca 2004

W Rejestrze Represji w Sprawie Łukasza Kołaka dodano informację z dnia 2 czerwca 2004 r., a w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informację z dnia 7 czerwca 2004 r.


Wyd. XLVI, 31 maja 2004

W RIP zamieszczono nekrolog śp. ks. kan. Pawła Matulewicza i takiż w angielskiej edycji RIP.

W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informacje z dnia 31 maja 2004 r.


Wyd. XLV, 27 maja 2004

W Rejestrze Represji w Sprawie Łukasza Kołaka dodano informacje z dnia 27 maja 2004 r., również w edycji English.


Wyd. XLIV, 15 maja 2004

Zmieniono Represje polityczne w Polsce na Rejestr Represji. W Rejestrze Represji w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano Przebieg sprawy IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi i CV Klaudiusza Wesołka. Ponadto dodano Sprawę protestu w Białymstoku w obecności ambasadora Izraela, Sprawę plakatów NOP, na których zestawiono wizerunki Aleksandra Kwaśniewskiego i Adolfa Hitlera, Sprawy Krzysztofa Bargieła, Represję wobec dziennikarza z Radia Słupsk, Skazanie dziennikarki "Gazety Pomorskiej" i Protest przeciwko wstąpieniu Polski do UE - czy będzie proces?

W Wobec UE dodano Wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego, również w edycji English.


Wyd. XLIII, 27 kwietnia 2004

W Represjach politycznych w Polsce w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informacje z dnia 27 kwietnia 2004 r., a w Sprawie Łukasza Kołaka informacje z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dodano rowniez informacje: Ataki na księgarnię "Antyk" oraz Sprawa dziennikarza z Polic .

W Problemie pomnika w dniu 26 kwietnia 2004 r. dokonano aktualizacji Informacji architektury.


Wyd. XLII, 22 kwietnia 2004

W Represjach politycznych w Polsce w IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi dodano informacje z dnia 22 kwietnia 2004 r.


Wyd. XLI, 20 kwietnia 2004

W Represjach politycznych w Polsce dodano IPN przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi.


Wyd. XL, 14 kwietnia 2004

W RIP zamieszczono nekrolog śp. Pawła Siwiaka i takiż w angielskiej edycji RIP.

W Represjach politycznych w Polsce w Sprawie Łukasza Kołaka dodano informacje z dnia 13 kwietnia 2004 r.


Wyd. XXXIX, 5 kwietnia 2004

Na stronie głównej dodano Życzenia / English, a tam odpowiednio: Wielkanoc 2004 / Easter 2004 .

W Represjach politycznych w Polsce w Sprawie Łukasza Kołaka dodano informacje z dnia 19, 20, 21, 25, 26 marca 2004 r. i 5 kwietnia 2004 r. (ostatnia również w edycji English).

W Problemie pomnika w Powiadomienie Stolicy Apostolskiej dodano informację z dnia 27 marca 2004 r.

Do Listu otwartego Mariusza Urbana do Mariusza Romana dodano odpis z polskimi znakami diaktrycznymi. Pod Listem otwartym... i odpisem dodano informację z dnia 20 marca 2004 r. dotyczącą wyjaśnień M. Romana oraz M. Urbana.

Dodano linki do list dyskusyjnych: Gdańskie Podwórko Wirtualne i Nasza Polska.


Wyd. XXXVIII, 18 marca 2004

W RIP zamieszczono nekrolog śp. o. Zbigniewa Frączkowskiego SI, i takiż w angielskiej edycji RIP.

W Sprawie IPN dodano informacje z dnia 18 marca 2004 r., a w The IPN Case edycję angielską tejże informacji.

W Problemie pomnika dodano Informację architektury.

W Represjach politycznych w Polsce dodano Sprawę Teodora Kudły oraz Sprawę Łukasza Kołaka.

W Tematach wybranych dodano List otwarty Mariusza Urbana do Mariusza Romana.

W Opozycji w PRL dodano Kalendarium wydawnictw "drugiego obiegu".


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl