English


Problem ujawnienia archiwów: wolnomularstwa a innych


Dopiero ujawnienie archiwów wolnomularstwa mogłoby dać udokumentowany pogląd na przeszłość i obecną politykę[1]. Obecne epatowanie archiwami służb specjalnych tworzy warunki do fałszowania historii i rzeczywistości. Ujawnienie tych archiwów powinno nastąpić z uwzględnieniem ich podrzędności[2], a także okoliczności, że w istotnym zakresie są szczątkowe. Trzeba krytycznie ocenić sakralizowanie dostępnych dzisiaj zasobów archiwalnych oraz manipulowanie nimi, szczególnie za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 
 

Prezes Ruchu Narodowego
Mariusz Urban
 

Sopot, dnia 8 stycznia 2007 r.


--------------------
[1] Na pytanie studentki [UAM w Poznaniu - przyp. MU], czy ujawnienie akt SB pozwoli na poznanie najnowszej historii, prof. Janusz Pajewski odpowiedział, że pozwoliłoby na to dopiero ujawnienie archiwów masonerii (Wypowiedź NN w rozmowie z M. Urbanem, b.d. - sprzed 2002 r.).

[2] Ks. prof. Jan Stępień: Kto rządzi w Polsce wie premier i może niektórzy z ministrów (Relacja Mariusza Urbana z rozmowy z ks. Janem Stępniem, b.d. - sprzed 1989 r.).Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl