Mariusz Urban


Asystem


Asystem jest odpowiedzią na obecną rzeczywistość polityczną. Oznacza powstrzymanie negatywnych trendów współczesnego życia publicznego i w konsekwencji stworzenie nowego systemu.

Pierwszym kryterium asystemu jest nie uczestniczenie w systemie. Świadomy bojkot systemu wywołuje mechanizm szukania nowych rozwiązań, organizowania się. Podczas gdy, przykładowo, udział w kolejnych wyborach budzi nieuzasadnione nadzieje, skutkuje apatią i postępującym rozbiciem więzi społecznych.

Udział w asystemie nie stwarza wymogów właściwych strukturom formalnym. Jest propozycją dla tych, którzy z wiedzy politycznej bądź z własnego doświadczenia mają zrozumienie tego, czym jest zorganizowane zło.


Sierpień 2004 r.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl