Cele programowe Ruchu Narodowego
i Zasady działania Ruchu Narodowego


Cele programowe Ruchu Narodowego z dnia 15 września 1990 r. należy odczytywać w kontekście aktualnego stanowiska Ruchu Narodowego.

Zasady działania Ruchu Narodowego z dnia 25 maja 1991 r. zostały anulowane. Ruch Narodowy jest ruchem politycznym; nie posiada osobowości prawnej. Działa bez ustaleń statutowych, a na zasadzie wzajemnego zaufania i autorytetu oraz w oparciu o doświadczenie polityczne.

 
 

Prezes Ruchu Narodowego
Mariusz Urban
 

Sopot, dnia 24 stycznia 2007 r.Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl