Informacja


Na początku 1981 r. Tomasz Potocki z Gdańska, absolwent Politechniki Gdańskiej - członek Niezależnej Grupy Politycznej - odbywający służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu został wezwany do komórki kontrwywiadu jednostki. T. Potocki został zapytany przez pracownika kontrwywiadu spoza jednostki w dwóch sprawach. Po pierwsze, czy Niezależna Grupa Polityczna byłaby skłonna podjąć współpracę z kontrwywiadem. Po drugie, jak zareaguje NGP na poparcie przez kontrwywiad Macieja Giertycha. T. Potocki odmówił ustosunkowania się do tych kwestii stwierdzając, że kompetentnym jest Rzecznik NGP Mariusz Urban. Przedstawiciel kontrwywiadu poprosił o zasięgnięcie opinii Rzecznika. M. Urban polecił udzielić odpowiedzi, że Niezależna Grupa Polityczna odmawia podjęcia współpracy, a ze względu na odmowę tejże nie udzieli odpowiedzi na pytanie odnośnie M. Giertycha.

Niezależna Grupa Polityczna została utworzona w 1978 r. przez środowisko opozycyjne działające od 1973 r. W 1982 r. została przekształcona w Ruch Narodowy, który nie jest podmiotem prawnym, a istnieje jako ruch polityczny.

 
Mariusz Urban
Prezes Ruchu Narodowego


Sopot, dnia 1 października 2001 r.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl