Analiza krytyczna Jednomandatowych Okrźgów Wyborczych (JOW)Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
http://www.RuchNarodowy.pl
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl