Informacja wstępna o prezentowanym materiale


Pan Bogusław Zbijewski przekazał zbiór wypowiedzi, stanowiący krytyczną analizę ruchu JOW (Jednomandatowe Okręgi Wyborcze). Prezentowany materiał pochodzi z forum dyskusyjnego, co rzutuje na jego formę. Niektóre użyte w nim zwroty są uważane za niestosowne w normalnej polemice politycznej. Jednak aby nie zniekształcić wypowiedzi, zachowano słownictwo z forum dyskusyjnego. Zaletą formy prezentowanego materiału jest to, że umożliwia ona zapoznanie się ze sposobem, w jaki zwolennicy JOW reagowali na przedstawiane argumenty.

Określenie "analiza krytyczna" może budzić niedosyt u tych, którzy spodziewaliby się analizy w rozumieniu akademickim, czego trudno oczekiwać od polemik na internetowej liście dyskusyjnej. Jednak zakres podjętych wątków i zastosowanych argumentów daje wielostronne oświetlenie tematu. Poruszono między innymi kwestię odmienności światopoglądowej, różnic politycznych oraz braku ideowości. Omawiano zagadnienia związane z odpowiedzialnością w polityce i wiarygodnością środowiska, sprawę finansów, środków przekazu, a także to, iż w Polsce ludzie potrzebują autoryzacji poglądów/postaw zarówno osobistych jak i zbiorowych. Rola indywidualnego działacza jest wtedy zrozumiała, gdy ma on oparcie w społeczności. Może mieć autorytet jako człowiek, ale nie koniecznie musi się to przekładać na autorytet polityczny. Wskazano, że liderzy ruchu JOW unikają dyskusji na temat charakteru narodowego Polaków i doświadczeń historycznych, odpowiedzi na pytanie: co najbardziej przeszkadza naszym przeciwnikom w całkowitym złamaniu narodu. Nie chcą dyskusji o pryncypiach ideowych sugerując, że schematyczne rozwiązania zastąpią wszystko. Naśladują oni rozwiązania stosowane w krajach anglosaskich, protestanckich. Proponowane rozwiązania nie muszą przystawać do naszej sytuacji.

Prezentowana korespondencja jest też dostępna w archiwum listy Nasza Polska http://groups.yahoo.com/group/naszapolska, na której dyskusja ta jest prowadzona. Obszerna korespondencja w tym archiwum i różnorodność tematów sprawia, że wybranie w osobny zbiór polemiki związanej z JOW i udostępnienie jej w tej formie wydaje się celowe. Zbiór ten będzie uzupełniany.

29 września 2003 r.


Pierwsza wypowiedź

Powrót do spisu treści

 


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
http://www.RuchNarodowy.pl
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl