From: "Mariusz Prokopczyk" mapro@k...
To: "lista Nasza Polska" naszapolska@y...; "lista OrdWyb" ordwyb@y...
Sent: Thursday, January 22, 2004 12:43 PM
Subject: [nasza polska] [Fwd: [Fwd: Zaproszenie i przyczynek do dyskusji]]

Z braku zupełnej reakcji prof. Przystawy na nasze wcześniejsze
zaproszenie do dyskusji na tematy wyborcze zdecydowałem się
mu przypomnieć, aby uniknąć nieporozumień na wypadek
przypadkowego zagubienia się wcześniejszej korespondencji.

pozdrawiam

Mariusz Prokopczyk


-------- Original Message --------
Subject: [Fwd: Zaproszenie i przyczynek do dyskusji]
Date: Thu, 22 Jan 2004 22:30:04 +1100
From: Mariusz Prokopczyk mapro@k...
To: Jerzy Przystwa przystaw@i...

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do mojego listu do Pana z dnia 6 listopada ub. roku
którego kopię dla wygody załączam poniżej, a z powodu braku
jakiejkolwiek odpowiedzi czy reakcji z Pańskiej strony, uprzejmie
proszę o poinformowanie tak mnie jak i czytelników list [Nasza
Polska] i [OrdWyb] czy jest Pan zainteresowany odpowiedzią na
niego jak i jakąkolwiek dyskusją na tematy ordynacji wyborczej,
oczywiście że szczególnym uwzględnieniem systemu JOW.

z poważaniem

Mariusz Prokopczyk


-------- Original Message --------
Subject: Zaproszenie i przyczynek do dyskusji
Date: Thu, 06 Nov 2003 01:17:44 +1100
From: Mariusz Prokopczyk
To: Jerzy Przystwa


Szanowny Panie,

Nawiązując do naszej korespondencji z kwietnia tego roku
załączam poniżej link do interesującego artykułu Stanisława
Krajskiego oraz kopie mojego komentarza do niego z list
dyskusyjnych [Nasza Polska] i [Ordynacja Wyborcza]. Byłbym
wdzięczny za możliwie najpełniejsze ustosunkowanie się
do nich, a w szczególności do zarzutów skierowanych pod
adresem JOWu i propagatorów tego rozwiązania. Aby uniknąć
ewentualnych nieporozumień, bardzo proszę o traktowanie
tych wypowiedzi jako korespondencji otwartej.

W związku z wagą i złożonością tej problematyki oraz
dużym zainteresowaniem odnośnie Pańskiego stosunku
do tych spraw ze strony członków listy Nasza Polska
pragnę jeszcze raz publicznie zaprosić Pana na fora
obu list, a szczególnie na forum listy Nasza Polska,
celem wzięcia udziału w szerszej dyskusji na te tematy.

z poważaniem

Mariusz Prokopczyk

CC: lista Nasza Polska
lista Ordynacja Wyborcza - Projekt Obywatelski


Kolejna wypowiedź

Poprzednia wypowiedź

Powrót do spisu treści


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
http://www.RuchNarodowy.pl
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl