Korespondencja środowiska i do środowiska
tworzącego późniejszą NGP (1973-1978)
Niezależnej Grupy Politycznej (1978-1982)
i Ruchu Narodowego (od 1982)

Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl