Stanowisko Ruchu Narodowego
wobec śmierci Jana Pawła II
i wyboru Benedykta XVI


2 kwietnia 2005 r. zmarł Papież Jan Paweł II. W obliczu majestatu śmierci zachowujemy powagę i uciekamy się do modlitwy za Kościół Święty.

19 kwietnia 2005 r. nowym Namiestnikiem Chrystusa został wybrany Benedykt XVI. Wyrażamy szacunek dla hierarchicznego kapłaństwa i przekonanie, że posłuszeństwo jest na służbie Wiary, a nie Wiara na służbie posłuszeństwa.

Doświadczeni współczesną historią Kościoła ośmielamy się przypomnieć stanowisko Soboru Watykańskiego I: Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra nie dlatego, aby z pomocą Jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z Jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali Objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary (DS 3070).

Wyrażamy również życzenie i żądanie, aby Stolica Apostolska pod nowym kierownictwem nie wspierała wolnomularskiego globalizmu i działań szkodliwych dla Polski oraz nie lekceważyła naszego Narodu.


Sopot, kwiecień 2005 r. Kierownictwo Ruchu NarodowegoRuch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl