Kalendarium wydawnictw "drugiego obiegu"


5 marca 2004

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa pod linkiem http://sws81.fm.interia.pl/1976.htm opublikowano kalendarium 1976-1980 - opracowali: Małgorzata Zaremba i Jan Strękowski. Nota dotycząca wydawnictwa Niezależnej Grupy Politycznej i Ruchu Narodowego jest zamieszczona pod datą 5 stycznia 1978 r.:

5 stycznia [1978 r.] nowo powstałe wydawnictwo: Niezależna Grupa Polityczna wydaje pierwszy numer "Biuletynu Niezależnej Grupy Politycznej" - Gdańsk (Niezależna Grupa Polityczna powstała w styczniu 1978 r., została powołana do życia przez środowisko opozycyjne działające od października 1973 r., początkowo reprezentowała osoby z Gdańska i Sopotu). Od numeru trzeciego biuletyny NGP wydawało, powstałe w lipcu 1978 r., Wydawnictwo Niezależnej Grupy Politycznej. Publikacje wydawnictwa miały głównie charakter informacyjny, ale też wydano m.in. Romana Dmowskiego "Kościół, Naród i Państwo", Gdańsk 1979 r. Ostatnią publikacją (wydawnictwa o wymienionej nazwie) był "Stan Wojenny w Polsce" (Suplement do "Approaches" nr 76) b.m.w. 14 kwiecień 1982 r. Wydawnictwo działało nadal, kolejno pod nazwami: Zespół Wydawniczy Ruchu Narodowego, Wydział Wydawniczy Ruchu Narodowego, Ruch Narodowy. Pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Większość publikacji wydawnictwa wydrukowano na maszynie typograficznej własnej konstrukcji (przed czerwcem 1983 r. ponad 20 publikacji), natomiast pierwszy numer "Biuletynu" na maszynie do pisania, a numer 2 z użyciem powielacza spirytusowego własnej konstrukcji.

[...] Prosimy o informacje wszystkich, którzy mogą uzupełnić nasze kalendarium. Gromadzimy też informacje o wydawnictwach, i pismach oraz podziemnym radiu, działających w latach 1980-89.

Kalendarium w skróconej wersji ukazało się w dodatku do "Rzeczpospolitej": "Bibuła. Wolne Słowo w Polsce 1976-1980", Warszawa, czerwiec 2003.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl