Obywatel obcego państwa Ministrem Obrony Narodowej


Na stopień obcości sprawujących władzę w Polsce wskazuje, między innymi, pełnienie funkcji Ministra Obrony Narodowej przez Radosława Sikorskiego, który ma podwójne obywatelstwo. Nie ma przy tym znaczenia, którego obcego państwa obywatelem jest obecny Minister Obrony Narodowej. Istotnym jest sam fakt podległości tej osoby czynnikowi zewnętrznemu. Minister R. Sikorski posiada obywatelstwo polskie i brytyjskie.

(14 sierpnia 2006)Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl