Odrywanie kolejnych pokoleń od pamięci historycznej


Rząd Jarosława Kaczyńskiego wprowadził zasadę, że jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Takie rozwiązanie sprzyja odrywaniu kolejnych pokoleń od tradycji łączącej rozpoczęcie roku szkolnego z rocznicą wybuchu II wojny światowej, najazdu niemieckiego na Polskę. Tym bardziej, że 1 wrzesień 1939 r. przypadał właśnie w piątek. Niezależnie od powojennych warunków politycznych 1 września był dniem refleksji nad przeszłością i dawał nadzieję na przyszłość, którą zawsze uosabiają najmłodsze pokolenia.

Dokonana zmiana jest nieuzasadniona, a nawet szkodliwa również ze względów praktycznych. Rozpoczęcie roku szkolnego w piątek, czy sobotę pozwala bowiem załatwić sprawy organizacyjne, aby od poniedziałku zacząć już normalne zajęcia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha wprowadzające powyższe zmiany zostało wydane w dniu 15 lipca 2006 r., czyli w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, co również może wskazywać na aspekt niemiecki.

(31 sierpnia 2006)Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl