Problem Prezydenta Kaczyńskiego - kwestia upublicznienia...


Prezydent Lech Kaczyński zmierza do ograniczenia upublicznienia materiałów komunistycznych służb specjalnych. Wskazuje to, że eks-opozycja demokratyczna, solidarnościowa w konfrontacji nawet z tym co pozostało z archiwów służb specjalnych nie jest w stanie utrzymać ethosu przez siebie wykreowanego. Ten partykularyzm prowadzi do permanentnego podtrzymywania problemu komunistycznej agentury, a przede wszystkim sprzyja manipulowaniu społeczeństwem.

W kontekście historycznym można przypomnieć problem ciągłości agentury, współpracy Gestapo z NKWD w sprawach Polski, prawdopodobnie również po wybuchu wojny między Niemcami a ZSRR, roli b. agentury Gestapo w aparacie komunistycznym w okresie powojennym i ewentualnie dalej idących tego konsekwencji.


(8 XI 2006)


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl