Sprawa protestu w Białymstoku w obecności ambasadora Izraela


Prosimy o dosłanie informacji.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl