Represje wobec dziennikarza z Radia Słupsk


Więcej na ten temat pod linkiem:
http://wiadomosci.poprostu.pl/?act=row&row=1078833451.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl