Pismo z dnia 1 października 2004 r. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku


Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Sadu Okręgowego w Gdańsku
Jerzy Lemke

Gdańsk, dnia 1.10.2004r.

  Pan
Mariusz Urban
[...]

A.4011-180/04


Informuję, że w związku z Pana wnioskiem z 6.08.2004r. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w trybie art. 114 § 1 usp nie znalazłem podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec asesora Sądu Rejonowego w Gdyni Radosława Wyrwasa.

 
SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO
w Gdańsku
Jerzy Lemke


K o m e n t a r z


Wymownym jest fakt, iż pismo zawierające rozstrzygnięcie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego nie zawiera uzasadnienia.

 
Mariusz UrbanRuch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl