Klaudiusz Wesołek w wiezieniu w Międzyrzeczu4 listopada 2004 r. pan Klaudiusz Wesołek powracając z zagranicy został zatrzymany przez Policję w Słubicach i przewieziony do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w celu odbycia zastępczej kary sześciu dni pozbawienia wolności za nielegalne przekroczenie granicy w 1994 r. Sprawa jest "pokłosiem" procesu przeciwko K. Wesołkowi za obrzucenie w 1990 r. Konsulatu ZSRR w Gdańsku. W 1994 r. K. Wesołek był za to ścigany listem gończym i próbował udać się przez "zielona granicę" na Słowację (K. Wesołek odbywał w tym czasie studia podyplomowe w Bratysławie -
CV Klaudiusza Wesołka).

Kontakt z panem Klaudiuszem Wesołkiem: wesołek@hotmail.com.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl