ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi


21 lutego 2005


16 grudnia 2004

Rozprawa w sprawie ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi w Sądzie Rejonowym w Gdańsku (sygn. akt XVIII W 1291/04) została odwołana z powodu choroby SSR G. Kamińskiej. Nie wyznaczono nowego terminu z powodu potrzeby dokonania dodatkowych czynności.


9 grudnia 2004

Rozprawa w sprawie ABW przeciwko Klaudiuszowi Wesołkowi odbędzie się w czwartek 16 grudnia 2004 r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział XVIII Grodzki, przy ulicy Kołobrzeskiej 41, w sali nr 1.

Kontakt z panem Klaudiuszem Wesołkiem: wesolek@hotmail.com.


16 lispopada 2004

----- Original Message -----
From: Klaudiusz Wesolek
To: lista-gdansk@yahoogroups.com
Sent: Sunday, November 14, 2004 7:43 PM
Subject: [lista-gdansk] ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UKARANIE


Klaudiusz Wesołek
XVIII W 1291/04

Gdańsk, 11.11.2004

Komisariat II Policji w Gdańsku
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego [w Gdańsku]
Sąd Rejonowy w Gdańsku

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UKARANIE
(w formie listu otwartego)

 
W odpowiedzi na wniosek o ukaranie, uprzejmie informuję że ...to ja...
TO JA WAS OBWINIAM I OSKARŻAM. Oskarżam całą postkomunistyczną
administrację, cały "wymiar sprawiedliwości", całe to postkomunistyczne,
agenturalne, zdegenerowane quasi-państwo. Oskarżam o DEWASTACJĘ
MOJEGO KRAJU. Oskarżam postkomunistów ale także "antykomunistów",
którzy stworzyli z nimi przy Okrągłym Stole ten chory system, stając się w ten
sposób kanaliami większymi od samych komunistów. Ale nie tylko...
Oskarżam wszystkie instytucje, wszystkich ludzi, którzy przez 15 lat to zło
wspierali czy choćby nawet przechodzili obok niego obojętnie. Szczególną
odpowiedzialność ponosi "wymiar sprawiedliwości" oraz instytucje typu
policyjnego i kontrolnego z ABW na czele. TO WY - sędziowie, prokuratorzy,
policjanci oraz inni "bezpieczniacy" i kontrolerzy przechodziliście obojętnie
obok afer, korupcji, obok materialnej, moralnej i politycznej dewastacji Polski.
Dla pieniędzy, dla kariery czy choćby dla świętego spokoju, często zasłaniając
się zasadami obcymi naszej cywilizacji - prusackim legalizmem i żydowskim
formalizmem... To dzięki WAM różni [K.], [G.] i inni złodzieje wywindowali się
tak wysoko.
Przed nielicznymi, którzy próbowali naprawdę walczyć ze złem zawsze wyrastał
mur, czego i ja doświadczyłem pracując w administracji państwowej. Ale za
wygraną nie dałem i po wyczerpaniu wszelkich legalnych możliwości walki z tym
złodziejskim systemem, przeszedłem do działań niekonwencjonalnych... Odbyłem
już za to karę 20 dni pozbawienia wolności ale nie "zresocjalizowano" mnie
w ten sposób i mam zamiar dalej kontynuować moją walkę i zachęcać do niej
innych.
W dzisiejszej sytuacji usprawiedliwione jest nie tylko pisanie po murach i głośne
wyrażanie protestu w ostrych słowach [...].
Uważam, że działałem w ramach stanu wyższej konieczności. Nie będę jednak
rozwijał tego tematu, gdyż wówczas przeszedłbym na "pozycje obronne" a ja
dalej chcę atakować ten złodziejski system.
Jak chcecie to mnie za to skazujcie...
Sami sobie wystawicie świadectwo.

Klaudiusz Wesołek


-----------------------------------------------------------


Komisariat II Policji w Gdańsku

Gdańsk dnia 2004-01-18

Do Sądu Rejonowego w Gdańsku
Wydział XVIII Grodzki


WNIOSEK O UKARANIE
w postępowaniu zwykłym


Wnoszę o ukaranie Klaudiusza Wesołka [...]

Obwinionego o to, że:

W dniu 16 grudnia 2003 roku około godziny 16.15 w Gdańsku na ulicy
Okopowej 9 poprzez napisanie za pomocą "sprayu" hasła "politycy kradną
- ABW i Sądy stoją na czatach" umyślnie dokonał dewastacji elewacji
budynku na łączną sumę strat 200 zł, na szkodę Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

podpisy - podinsp. Waldemar Głomski, sierżant Sebastian Juszczyk


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl