Zwolnienie z pracy Bronisława Wildsteina


21 lutego 2005

W dniu 31 stycznia 2005 r. Bronisław Wildstein stracił pracę w "Rzeczpospolitej" za rozpowszechnienie listy nazwisk z zasobów archiwalnych IPN. Niniejsza informacja zostaje odnotowana niezależnie od wolnomularskiej afiliacji B. Wildsteina.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl