Rejestr Represji


Tak jak minione pokolenia Polaków, wierne Bogu i Ojczyźnie, również i my, będziemy bronili naszych matek i ojców, braci i sióstr, dzieci, żon, narzeczonych i dziewczyn, koleżanek i kolegów, i każdego z nas; każdego, który będzie potrzebował pomocy i przed każdym zagrożeniem.

Zamieszczenie danej sprawy w Rejestrze Represji nie jest jednoznaczne z akceptacją poglądów, czy postaw prezentowanych przez wymienioną tam osobę, czy osoby.

Prosimy o nadsyłanie informacji o represjach politycznych, bądź mogących mieć związek z nimi oraz o szykanach za obronę wartości wyższych i za prezentowane postawy. Uwzględniamy informacje aktualne i wcześniejsze.

e-mail: represje@RuchNarodowy.plRuch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl